Tổng kết tháng 6 trước khi mùa 22TS và loạt ICON mới ra mắt. Sau đây là những cầu thủ được dùng nhiều nhất Fo4 cho từng vị trí được thống kê tại máy chủ Hàn